Năng lực là gì?

NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ THEO NĂNG LỰC Năng lực là gì?     1. Khái niệm chung về năng…

Bản năng

  Bản năng Bản năng là khuynh hướng vốn có của một sinh vật đáp lại một tác động hay điều…